Březnová aktualizace Google algoritmu 2019: příběhy uzdravení

Březnová aktualizace Google algoritmu 2019: příběhy uzdravení

Dáváme vám jeden z brzkých přehledů stránek, které se zabývají stravou, menší e-komerční stránky a větší informační stránky, které byly březnovou aktualizací zasaženy. Každá ze změn, které aktualizace přinesla, je založena na nápovědách a postřezích z Googlovských Příruček pro hodnotitele kvality: všechny výše zmíněné stránky viděli podstatný nárůst v provozu po aktualizaci.

Dvanáctého března tohoto roku Google spustil jednu ze svých jádrových aktualizací pro jejich algoritmus vyhledávání, který měl velice rozsáhlý dopad na celou řadu webových stránek po celém internetu. Spousta, byť to nejsou všechny, spatřily velké navýšení provozu na jejich stránky, ale některé z nich také zaznamenaly podstatný pokles provozu, oba dva „fenomény“ jsou bezesporu důsledkem aktualizace, ostatně stejný případ se stal také prvního srpna v roce 2018 (Aktualizace Medic) nebo také podobný případ se stal dvacátého sedmého září v roce 2018. Některé stránky zaznamenaly velké změny, většinou se jednalo o stránky zaměřené na zdraví, zdravotnictví a lékařství, avšak nebyla to aktualizace, která by zasáhla jenom tyto stránky. Z informací můžeme usuzovat, že měla aktualizace dopad také na spoustu stránek v sekci YMYL (Your money or Your life).

V tomto článku se s vámi podělíme o některé příběhy uzdravení celkového nebo alespoň částečného, spolu s náčrtem toho, jaké typy změn v kvalitě každá jednotlivá stránka učinila.

Je velice důležité poznamenat, že nemůžeme s jistotou říci, jestli tyto změny byly tím hlavním důvodem, proč některé stránky zaznamenaly zlepšení. Avšak můžeme všichni vidět, že velký počet stránek, které monitorujeme, učinilo některé změny na základě nápověd zanechaných v Googlovských Příručkách pro hodnotitele kvality. Tyto stránky následně zaznamenaly jisté nárůsty v provozu z Google ve spojení s touto aktualizací.

Proč se zaměřujeme na Příručky pro „hodnotitele kvality“?


QRG (Quality Raters Guidelines – Příručky pro hodnotitele kvality) je dokument, který má za účel sloužit jako učebnice nebo návod, který má pomoci Googlovskému týmu hodnotitelů kvality zpracovávat webové stránky. Tito hodnotitelé jsou následně využíváni jako pomocná síla pro inženýry Google, kteří následně vytváří a designují algoritmy, aby určili, jestli algoritmy dělají přesně to, co chtějí, aby dělaly.

Viceprezident Google pro Vyhledávání, Ben GOmes, pro nás uvedl, že zatímco algoritmy Google neúplně reflektují to, co je v Příručkách pro hodnotitele kvality, tak pokud je něco v těchto příručkách, inženýři chtějí, aby to bylo algoritmicky změřitelné. Uvedl: „Neřeknou vám, jak přesně algoritmus hodnotí výsledky, avšak fundamentálně vám mohou ukázat, co by jejich algoritmus dělat měl.“

S vědomím tohohle neustále na paměti jsme zpracovávali stránky očima Příručky pro hodnotitele kvality a děláme tak už nějaký ten rok.

Celá diskuze o tom, co všechno se můžeme naučit z Příručky pro hodnotitele kvality je daleko rozsáhlejší, než co může tento článek obsáhnout v několika odstavcích. V následujících příkladech vám proto ukážeme, jaké změny byly implementovány na základě příručky pro hodnotitele kvality, takže můžeme jenom doufat, že vám něco padne do oka a změny uděláte také na své stránce, které se následně zlepší třeba právě provoz z Google.

Případ číslo 1: Stránky o stravování


Tato webová stránka byla jedna z mnoha stránek o stravování, které spatřily velké poklesy ve spojení s aktualizací, která se udála prvního srpna. Po zhlédnutí stránky jsme učinili následující doporučení:

Zahrňte více E-A-T relevantních informací na vaší domovské stránce a na vaší stránce „O nás“.

Příručky pro hodnotitele kvality nám jasně sdělují, že je velice důležité, aby se dalo jednoduše určit, co je vlastně ta „přidaná hodnota“ vaší stránky.

 1. Pochopte pravý účel stránky. Webové stránky nebo stránky bez nějaké přidané hodnoty či prospěšného účelu, což zahrnuje také stránky, které byly vytvořeny bez jakéhokoliv účelu pomoci uživatelům, nebo také stránky, které potencionálně šíří nenávist, působí škodu nebo dezinformují nebo oklamávají uživatele, by měly dostat co možná nejnižší hodnocení. Žádné další zpracovávání není nutné.
 2. Naproti tomu by hodnocení kvality stránky mělo být založeno na tom, jak dobře se stránce daří dostát svému účelu a smyslu, za použití kritérií, které jsou zvýrazněny v následujících sekcích, které mají roztřídit stránky podle kvality na nejnižší, nízké, střední, vysoké a velmi vysoce kvalitní stránky.)


Není to tím, že by tahle individuální webová stránka neměla vůbec žádný prospěšný účel. Avšak když se uživatelé dostanou na tuto stránku, není zcela jasné, proč vlastně tato stránka vůbec existuje.

Vlastník stránky přidal nějaký obsah nad rámec, který pomohl uživatelům lépe pochopit nejenom to, co by si měli odnést z obsahu a prohlížení dané stránky, ale také proč by tato určitá stránka měla být důvěryhodným zdrojem informací oproti ostatním. Chvástali se, kolik zkušeností měli. Byli také až úžasně jasní při vysvětlování toho, jak vlastně stránka vydělává peníze, aby tak přesvědčila uživatele o své důvěryhodnosti.

Zatímco tato stránka již měla nějaké autoritativní autory, zapracovali také na tom, jak demonstrovat tuto svou autoritu velice silně na své stránce. Učinili tak tím, že napsali excelentní bia autorů, které popsaly vzdělání autorů a další kvalifikace.

Přidali jasné informace o obchodních podmínkách.

Příručky pro hodnocení kvality zcela jasně zadávají hodnotitelům, aby hledali informace o platbách, převodech a obchodech a reklamacích:


Je také velice důležité ujistit se, že máte velice jasně napsané a dohledatelné kontaktní informace na vaší stránce. Může to být považováno jako znak nízko-kvalitní stránky, pokud něco takového na stránce chybí.

(

Stránka zlepšila svůj profil recenzí on-line

Příručka pro hodnocení kvality jasně dává za úkol hodnotitelům, aby hledali co možná nejvíce informací o recenzích, jak jen to je možné, hlavně co se týče YMYL podniků a firem.


Poznámka: Když vyhledáváte nějaké informace o reputaci, zkuste se najít také zdroje, které nejsou napsány nebo vytvořeny webovou stránkou, společností samotnou nebo nějakým individuem ze společnosti. Například IBM může mít oficiální Facebook nebo Twitterové stránky, které udržuje, což nepovažujeme za nezávislé zdroje informací o reputaci ohledně společnosti. Podívejte se zde na článek Wikipedie, který se zabývá identifikací nezávislého zdroje.

3. Hledejte články, recenze, příspěvky na fórech, diskuzích apod., které jsou napsány lidmi o stránce. Pro podniky, existuje zde spousta zdrojů informací o reputaci a recenzích. Tady jsou některé příklady: Yelp, Better Business Bureau


Když jsme se podívali na recenze pro stránku tohoto klienta, učinili jsme velice podobná hledání jako:

Klientovadoména.com recenze -site:clientdomain.com

Toto hledání vám ukáže stránky, které recenzovaly klientův byznys. Našli jsme spoustu recenzí o jejich službách a jejich produktech, které měly jednu či dvě hvězdičky. Společnost hodně tvrdě zapracovala, aby odpověděla na tyto recenze a také se ptala skutečně spokojených zákazníků, aby jim napsala on-line recenzi. Nyní, když učiníte podobné hledání, můžete vidět velice dobrý počet čtyř až pěti hvězdičkových recenzí pro našeho klienta.

Ale počkat? Znamená to, že Google používá informace z webových stránek třetích stran? Nevíme tak úplně přesně, jak vlastně Google využívá informace z recenzí on-line, avšak Google vzorek nám dává alespoň nějaké nápovědy o tom, jak vlastně mohou určovat algoritmicky, jestli má stránka nějaké problémy s on-line reputací. Mohou údajně prohlédnout spoustu odlišných míst, kde by mohli najít informace o reputaci a také jsou schopni stáhnout informace z mnoha jiných zdrojů.

Patent Google popisuje, jakou má vlastně Google potencionální metodu: „pro analýzu hlavní části recenzí uživatelů, abychom mohli asociovat jeden či více popisných segmentů textu, extrahovaného z uživatelských recenzí s více než jednou entitou (například produkty, tvůrce produktů, prodejce produktů).“ Nebo, jinými slovy, se mohou podívat na nějaký subset uživatelských recenzí, aby extrahovali slova k analýze, co se týče entit, jako jsou nějaké určité značky.

Patent dále uvádí:
„ uživatelské recenze mohou být sbírány z jednoho či více blogů nebo příspěvků na sociálních sítích, emailů, článku napsaných pro webové stránky nebo také z tisknutých publikací jako jsou magazíny či noviny, příspěvky učiněné v sekci uživatelských recenzí na e-shopu či tržišti, nebo dokonce také uživatelské recenze nahrané na odlišné existující porovnávací stránky uživatelů.“

Dále se popisuje to, jak vlastně mohou použít zpracovávání přirozeného jazyka, aby určili, jestli lidé obecně říkají pozitivní či negativní věci o byznysu. Patent nám nic přesně neříká o tom, jak tohle Google dělá, nebo dokonce jestli to vůbec dělá, ale my víme, že je to pro Google možné, aby pomocí programu získával informace z celého internetu pro určení toho, jestli má byznys nějaké vážné problémy s reputací.

Příručka pro hodnocení kvality uznává, že každá firma či podnikatel může získat i negativní recenze:


Je také velice důležité přečíst si recenze, protože obsah recenzí je velice důležitý, není to jenom jejich počet. Důvěryhodné, přesvědčivé zprávy o podvodech nebo finančních pochybeních jsou důkazem pro extrémně negativní reputaci. Jediný střet s drzým prodavačem nebo opožděná dodávka jediného balíku by neměla být považována za negativní informaci o reputaci. Prosím, použijte také váš vlastní úsudek.)


Myslíme si, že se Google divá na on-line reputaci stránky a že stránka může vidět také negativní dopad, pokud je jedno z následujících tvrzení pravdivé:

 • Pokud jsou YMYL stránka bez žádné informace o reputaci on-line
 • Pokud je tu převažující počet negativních dojmů o tomto byznysu


Extenzivní průzkum reputace je vyžadován pro všechny hodnocení kvality stránek, pokud jste tedy již předtím neprozkoumávali reputaci této stránky. Spousta webových stránek má velice málo informací o reputaci, bohužel. Ze stránek, které nějaké informace o reputaci mají, většina z těchto reputací je kladná. Prosíme, abyste pečlivě prozkoumávali reputaci byznysů. Pokuste se najít co možná nejvíce recenzí a hodnocení, jak jen to je možné, a přečtěte si detaily negativních recenzí a nízkých hodnocení předtím, než usoudíte, že má byznys celkově negativní reputaci. Pár negativních recenzí zákaznické podpory je naprosto typických pro byznysy jako jsou restaurace.

Pokud nebyl hlavní obsah vytvořen webovou stránku, snažte se prozkoumat reputaci také tvůrce hlavního obsahu. Zatímco spousta obyčejných lidí nemá žádné dostupné informace o reputaci na internetu, můžete najít informace o reputaci dobře známých youtuberů, novinářů, autorů, blogerů a vlogerů, profesionálů jako jsou právníci či doktoři apod.

Dejte si pozor na důkazy o smíšené či mírně negativní – i když ne podvodné či finančně podvodné – reputaci. Nízké hodnocení by mělo být užito pouze, pokud je webová stránka nebo tvůrce hlavního obsahu mírně negativní reputace.

Důležité: pro YMYL webové stránky, smíšená reputace může způsobit nízké hodnocení.)


Přidejte příhodné reference a udržujte obsah aktualizovaný

Pokud máte stránku, která obsahuje také lékařské informace, je velice důležité, abyste podpořili každé jednotlivé tvrzení pádným vědeckým zdrojem.


Je také velice důležité, aby se lékařský obsah nepříčil vědeckému konsensu:


Zrecenzovali jsme několik stránek, které byly velice tvrdě zasaženy prvního srpna, a které současně nezaznamenaly obnovení předešlého stavu dvanáctého března, pravděpodobně z těchto důvodů. Spousta z těchto stránek byla plná teorií o medicíně, stravě a ošetření, které nebyly vědecky podpořeny. Pokud máte nějaký takový obsah na stránce, možná byste jej měli odstranit.

Pro tuto určitou stránku – probrali se jejich obsahem a zapracovali hodně na tom, aby zkontrolovali každé tvrzení, které se v jejich obsahu objevilo. Vytvořili systém, který ukazuje uživatelům, které kousky obsahu jsou nejvíce podpořeny vědeckými důkazy. Náš názor je takový, že přesně tohle přispělo velice hodně k nedávnému zlepšení, které spatřily, neboť to pravděpodobně zlepšilo schopnost Google důvěřovat lékařskému obsahu na dané stránce.

Tato stránka učinila také další změny, které byly založeny na super SEO praktikách, tedy nejenom na základě informací v příručce pro hodnotitele kvality. Zahrnovalo to následující:

 • Zlepšení rychlosti stránky
 • Odloučení některých nepřirozených odkazů, které byly vytvořeny před spousty lety, od stránky
 • Opravili některé problémy se smíšeným obsahem


Výsledkem vší této práce bylo to, že se objevilo menší zlepšení dvacátého sedmého září v roce 2018 a vypadá to, že dvanáctého března se již stránka úplně zotavila.

Případ číslo dva: Malá e-komerční stránka


Je velice důležité poznamenat, že tato stránka neobsahovala žádné informace, které se zabývaly lékařstvím či medicínou. I tak, jakákoliv stránka, na které se činí finanční transakce, je pravděpodobně také YMYL stránka. Tato stránka nezaznamenala žádné rány u předešlých aktualizací. Ale právě nyní zaznamenali obrovský nárůst v provozu, od té doby, kdy byl spuštěna březnová aktualizace. Tady jsou naše doporučení.

Přidání E-A-T relevantních informací na domovské stránky a stránky „O nás“

Jak již bylo zmíněno výše, firma přidala odstavec textu, aby sdělila lidem, proč by vlastně měli být považováni za experty v daném poli. I když nevíme, jestli Google hledá přesně tohle, myslíme si, že to pomohlo inspirovat nárůst důvěry od uživatelů, pokud mohou říci: „ah, tady je spousta stránek, přesně tahle jediný vypadá, jako že je plná expertů, takže jim budu věřit.“

Jejich stránka „O nás“ je nyní nádherným seznamem úspěchů a ocenění firmy.


Zlepšené stránky produktů

Tato stránka čelila výzvě, které čelí většina e-komerčních stránek. Mají spoustu produktů, každá z těchto stránek produktů používá popis výrobce. Opravdu tady není žádný důvod pro Google, aby ukázal tuhle stránku a upřednostnil ji před tisíci stránkami se stejným produktem.

Těžce zapracovali na tom, aby nejen napsali unikátní popisky produktů, ale také na tom, aby zahrnuli pomocné funkce na produktových stránkách, jako jsou nejrůznější odkazy na nápomocné příručky, video instrukce, FAQ u každého produktu.

Příručky pro hodnocení kvality na několika místech zmiňují, že je znakem vysoce kvalitní stránky, pokud má stránka nápomocné produktové stránky.


Také zapracovali na tom, aby zredukovali počet tenkého obsahu v indexu, tím, že zredukovali počet stránek indexovaných Googlem až o třetinu. Odstranili velký počet stránek, které obsahovaly pouze jediný obrázek, a také odstranili stránky, které by se pravděpodobně nikdy neumístily v hledání.

Opravdu se těšíme na to, až se tyto změny projeví!

Případ číslo tři: Stránka lékařských praktiků


Tohle je opravdu zajímavá případová studie. Tato stránka je taková, která pomáhá lidem s bolestivými problémy. Byla těžce zasažena prvního srpna minulého roku, ale vypadá to, že se skoro zotavila.

Tady jsou změny, které vlastník webové stránky učinil:

Razantně zlepšil E-A-T autorů

Zatímco stránka již tehdy měla autory, kteří byli experti, tito praktici nebyli obecně známí na internetu jako experti. Jedna věc je říci, že článek byl napsán doktorem s dvaceti lety zkušeností v praxi, ale pokud tu není žádného důkazu, jak toto tvrzení podpořit on-line, myslíme si, že je nepravděpodobné, že by Google vůbec zvážil tohle jako dobré E-A-T, Pamatujte si, A v E-A-T znamená Autoritu. Je velice důležité, aby vaši autoři byli uznáni on-line jako autority v jejich oblasti.

Příručky pro hodnocení kvality velice široce hovoří o důležitosti autorovy E-A-T. Tato velice dlouhá sekce říká, že lékařské rady musí být napsány lidmi s vysokým lékařským E-A-T, aby se mohly vůbec považovat za vysoce kvalitní. Finanční rady by také měly být napsány někým s vysokým finančním E-A-T. Dokonce i stránky o volnočasových aktivitách by měly být napsány někým s příslušným vysokým E-A-T, pokud chtějí být považovány za vysoce kvalitní.


(3.2 Zkušenost, autoritativnost a důvěryhodnost (E-A-T)

Pamatujte, že první krok v hodnocení kvality stránky by mělo být pochopení skutečného účelu stránky. Webové stránky nebo stránky bez jakéhokoliv druhu prospěšného účelu, což zahrnuje stránky vytvořené bez jakéhokoliv účelu pomoci uživatelům, nebo stránky, které mohou být potencionálně šířící nenávist, způsobující škodu či které mohou klamat uživatele, by měly dostat nejnižší možné hodnocení.

Pro všechny ostatní stránky, které mají nějaký prospěšný účel, množství zkušeností, autoritativnosti a důvěryhodnosti hraje velikou roli. Prosím, zvažte následující:

 • Zkušenosti autora hlavního obsahu
 • Autoritativnost autora hlavního obsahu, autoritativnost hlavního obsahu samotného a autoritativnost stránky
 • Důvěryhodnost autora, hlavního obsahu a samotné stránky


Mějte na paměti, že jsou tu vysoce E-A-T stránky a weby všech typů, dokonce i stránky s drby, módní stránky, humorné stránky, fóra a QaA stránky. Dokonce je pravda, že některé informace mohou být nalezeny exklusivně pouze na fórech a diskuzích, kde komunita expertů dokáže poskytnout hodnotné perspektivy na specifická témata.

 • Vysoké E-A-T lékařské rady by měly být napsány lidmi, kteří za sebou mají také příslušné množství zkušeností a akreditace. Měly by být napsány a vyprodukovány lidmi s profesionálním stylem a měly by být aktualizovány, recenzovány a udržovány aktuální.
 • Vysoké E-A-T zpravodajské články by měly být tvořeny s jistým žurnalistickým profesionalismem – měly by obsahovat fakticky přesné informace, prezentované takovým způsobem, který pomůže uživatelům lépe pochopit nejrůznější události.
 • Vysoké E-A-T informační články s vědeckou tématikou by měly být produkovány a tvořeny lidmi, kteří mají příslušnou vědeckou expertízu a reprezentují všeobecně přijímaný vědecký konsensus na daných tématech, kde takový konsensus existuje.
 • Vysoké E-A-T finanční rady, právní rady, daňové rady, by měly pocházet z důvěryhodných zdrojů a měly by být udržovány aktuální.
 • Vysoké E-A-T stránky, které mají pomoci uživatelům například remodelovat jejich dům či byt (změny mohou stát stovky tisíc, či miliony a mohou tak ovlivnit životní situaci jedince) nebo různé rodičovské rady (které mohou ovlivnit samotné štěstí rodinné) by také měly pocházet od „experta“ v daném poli nebo alespoň zkušených zdrojů, kterým uživatelé věří.
 • Vysoké E-A-T stránky, které se zabývají volnočasovými aktivitami, jako je například hra na kytaru, by také měly obsahovat jistou míru expertízy.)A přesně tento určitý řádek v příručkách nám ukazuje otázky, na které bychom se měli ptát ohledně našeho E-A-T:

Jste známý on-line expert v dané oblasti?

Tady jsou některé příklady, které se zabývají tímto bodem, z příručky hodnotitelů kvality:

Také dávají příklady autorů, kteří mají dobré E-A-T. Nejdříve zde máme příklad autora Lisa Belkin, která napsala článek o kočárcích. Pokud uděláte letmé hledání tohoto jména autora, uvidíte, že byla citována, co se týče rodičovských rad, na spoustě autoritativních stránkách.

V dalším příkladu příručka rozpoznává Paulu Deen, která je známá on-line jako někdo s autoritou, co se týče vaření.

Jste autory, rozpoznanými jako autority v jejich poli?

Pokud se vrátíme zpátky k naší studii, náš klient učinil dvě věci, kterými zlepšil E-A-T jejich autora. Zlepšili zobrazení E-A-T přímo na stránce a také mimo stránku.

Pro zlepšení přímo na stránce dala tato stránka každému z jejich autorů odstavec, který jasně popisoval jejich akreditaci a zkušenosti. Také dali každému autorovi vlastní stránku autora, kde nebyly pouze vypsány články, které napsali, ale spíše se zabývali jejich vzděláním, oceněním a dalšími zkušenostmi.

Pro mimo-stránkové zlepšení E-A-T autora, stránka udělala hodně dobrou práci s použitím HARO. HARO je služba zdarma, která vám pošle e-mail každý den, aby propojila žurnalisty s jejich zdroji. Tato stránka měla vlastní autory, kteří odpovídali na relevantní HARO požadavky, takže mohli být citováni v některých autoritativních prostorech.

Mohli byste argumentovat, že zvýšený počet odkazů z těchto autoritativních zdrojů je hlavním důvodem zlepšení ukázaného níže. Avšak stránka nezískala takový provoz v době, kdy získala tyto odkazy. Spíše než to, se tak stalo okamžitě po aktualizaci dvanáctého března. Myslíme si, že je možné, že tyto odkazy začaly být důležité pouze poté, co algoritmy rozhodly, že stránka a její autoři mají skutečně příslušné E-A-T.

Lepší využití vědeckých referencí

Jak již bylo zmíněno výše, může být potencionální znak důvěry to, že pokud budete pokračovat s referováním vědeckého výzkumu ve vašich článcích, dosáhnete tak daleko lepších výsledků. A této stránce se to podařilo velice dobře a vědecky podpořila skoro všechen jejich obsah.

Vlastník firmy byl velice potěšen, když viděl, že se věci zase zlepšují. Znovu, je brzo na nějaké závěry, ale doufáme, že tento trend potrvá!

Případ číslo čtyři: Velká informační stránka


Tato stránka nebyla nikdy negativně ovlivněna žádnou aktualizací jádra algoritmu. Byla zde po mnoho let a je považována za autoritativní ve svém poli. Avšak i tak se s námi poradili, jak vlastně učinit jejich E-A-T lepší, aby viděli, jestli by mohli ještě více porůst. Prožívali jsme to nejvíce týdny následující po aktualizaci v březnu, když jsme dostali e-mail od klienta: „WAaaaau! Naše hodnocení se zlepšila skoro všude!“

Zlepšené E-A-T autorů na stránce

Autor většiny obsahu na této stránce je jeden z nejvíce autoritativních v jejich prostoru…pravděpodobně ten NEJVÍCE autoritativní. Avšak všechen jeho obsah psal takřka anonymně. Myslíme si, že je to velice skromný člověk a nechtěl se nikde chvástat jeho úspěchy. Avšak přesvědčili jsme jej, aby vyplnil jeho stránku „O nás“ informacemi o jeho titulech, které získal, jeho vědeckých pracích a také oceněních.

Také založil stránku autora na Google Scholar, aby ukázal všechny jeho vědecké publikace. Odkázal na tuto stránku z jeho stránky.

Klient sdílel některé tabulky z SEMRush, které ukazují zvýšenou viditelnost pro klíčová důležitá slova, přesně od aktualizace dvanáctého března.

Tento klient měl také nějaké dobré postřehy o nejnovějších změnách, které Google činil, co se týče E-A-T (sdílené s jeho svolením).

„Myslím si, že je velice ironické, že Google strávil většinu jeho prvních dvaceti let okolo odkazů. Všechen ten čas, kdy lidé, kteří nevěděli nic o cukrovce, toaletách, právních problémech, depresích, pletení a miliónech dalších věcech vydělali miliardy dolarů tím, že produkovali zisk tím, že brali obsah profesionálů a otáčeli, přepisovali, mačkali a plácali je na své stránky. Lidé, kteří hledali informace, zkonzumovali tento přežvýkaný obsah a často si mysleli, že je to výborný text.“

Nechte to vstřebat.

Spousta z vás, kteří právě čtete tento článek, viděla poklesy pro stránky, které se nemusí nikdy zotavit. Pokud jste najímali obsahové tvůrce, kteří mají naučit svět o jejich tématech, které vyžadují expertízu a pokud tito tvůrci neměli dané zkušenosti potřebné, je tu velká šance, že se tento obsah nikdy nebude dobře hodnotit znovu.

Neztrácejte však na mysli!

Váš další plán by měl být takový, že pokud jste byli zasaženi srpnem, březnem nebo zářím, musíte učinit následující:

 • Přečtěte si celé příručky hodnocení kvality. Ano.. je to asi sto šedesát čtyři stránek. Ale plné dobrých informací o tom, jak vlastně Google chce hodnotit obsah.
 • Udělejte všechno, abyste dali na odiv vaší zkušenost, autoritativnost a důvěru na vaší stránce. Rádi vidíme tyto věci, kterými se můžete a musíte chlubit na vaší domovské stránce a na „o nás“ stránce.
 • Zkuste najít způsob, jak o vás rozproudit diskuzi v autoritativních kruzích. To je velice těžké. Avšak pokud skutečně získáte nějaké dobré zmínky a možná i legitimní zmínky, tak máte E-A-T učiněno za dost.
 • Přestaňte se hnát za starými SEO triky a taktikami, které fungovaly před sto lety. Možná PBN mohlo oklamat Google dočasně, avšak ne napořád. Pokud jediný způsob, jakým můžete získat odkazy, je vytvořit obsah a odkazy sami, Google pravděpodobně nebude chtít počítat odkazy jako hlasy pro vaši stránku.
 • Neignorujte technické problémy stránky. Technický audit stránky je to povinné startovací místo pro jakoukoliv stránku, která zaznamenala pokles.
 • Podívejte se na váš profil odkazů. Nevěříme tomu, že by kvalita odkazů mohla mluvit za celou kvalitu stránky. Pokud máte spoustu odkazů, které měly oklamat Google, tak poté byste tyto odkazy měli porušit co možná nejdříve. Zjistili jsme, že spousta lidí odstranila i odkazy, které nebyly problémové, tak buďte opatrní!
 • Opravdu se podívejte na to, jak moc hodnotná je vaše stránka v porovnání s konkurenty. A ještě lépe uděláte, pokud budete mít nějaké nestranné třetí strany, které ohodnotí vaši stránku a odpoví na otázku, „ která z těchto stránek má tu nejlepší odpověď pro daný požadavek?“. Pokud je vaše stránka obecně stejně dobrá, jako všechny ostatní v daném tématu, bude velice těžké dostat se nad ostatní, pokud tedy skutečně nebudete uznáni jako autorita v dané oblasti.


Očekáváme, že tu bude ještě daleko více změn a pokusů Google algoritmicky zpracovávat kvalitu. Pokud váš provoz poklesl po dvanáctém březnu, s předpokladem, že nabízíte dobrou a unikátní hodnotu, zotavení by skutečně mohlo být možné. A pokud vidíte nějaké zlepšení, tak jen pokračujte v tom, co děláte, abyste byli ti nejlepší ze všech!


Comments are closed.